Sau căng thẳng Mỹ-Iran, BTC có thực sự là một Haven an toàn?