Đồng Euro tăng mạnh do Đô la Mỹ suy yếu và GDP giảm. Tìm EUR/USD ở đâu