Thổ Nhĩ Kỳ: Các biện pháp cản trở cá cược chống lại đồng lira