Vàng bám vào mức tăng khiêm tốn hàng ngày trên $ 1,570